Informácie

Informácie o tovare

Všetky ceny na stránke www.lstcentrum.sk sú zmluvné, konečné a sú uvádzané s DPH. Ceny sú len orientačné. Zmena cien vyhradená vzhľadom na aktúálnu situáciu. Ceny sa môžu meniť každý deň. Pre aktuálne ceny je potrebné volať telefonicky.

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

Tovar bude odoslaný (dodaný) v termíne určenom pri každom výrobku. (deň objednávky sa nezapočítava do termínu odoslania až nasledujúci deň a pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň). Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude objednávateľ včas o termíne odoslania (dodania) informovaný e-mailom alebo telefonicky. Ak si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou (v prípade objednávky troch produktov s dodacími lehotami 2, 4 a 7 dní, automaticky bude pre celú objednávku platiť najdlhšia dodacia lehota, teda 7 dní).

Informácia o dodacej lehote daného výrobku sa nachádza pri jeho obrázku v položke "Dostupnosť" a znamená: kedy je / bude na sklade.

Skladom: Tovar je možné ihneď expedovať odošleme Vám ho najneskôr do 48 hodín

Nie je skladom: Tovar sa objednáva u dodávateľa. O dodaní Vás budeme informovať prostredníctvom emailu. Približný termín dodania si môžete pred objednaním zistiť na našich telefónnych číslach alebo emailoch.

Termíny dodania nie sú záväzné a nezaručujeme presné dodržanie termínu z dôvodu každodenných zmien skladových dostupností dodávateľov ktorý nám nedokážu zaručiť presné naskladnenia tovaru. Preto prosíme vopred sa informovať o dostupnosti tovaru.

Objednaný tovar, ktorý je momentálne nedostupný, Vám môžeme rezervovať podľa poradia vašej objednávky medzi ostatnými záujemcami. Dostupnosť takého tovaru pravidelne preverujeme a priebežne zákazníka informujeme e-mailom alebo prostredníctvom SMS.

Informácie o procese objednania, dodacie podmienky

Objednávku zrealizujete tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom s potvrdením a údajov súvisiacich s jej realizáciou. V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.

Spôsob dopravy

Doprava kuriérom 123 Kurier

 

Tovar zasielame kuriérom spoločnosti 123 Kurier. Kuriér Vám tovar doručí osobne na určenú adresu –  je povinný dodať tovar za prvý prah bytových/domových dverí. Doba prepravy je do 24 hodín v rámci Slovenska. O uskutočnenom odoslaní tovaru Vás budeme informovať e-mailom alebo SMS. Kuriér vozí tovar spravidla v čase medzi 8 - 17 hod, čiže počas pracovnej doby.

Osobný odber

Objednaný tovar je možné prevziať aj osobne v našej predajni. Možnosť pre osobný odber treba uviesť v objednávke, aby sme Vám tovar vopred pripravili. Pri osobnom odbere neplatíte cenu prepravy.

Cena dopravy 123 Kurier

Cena dobierky

Cena prepravy

do 50 kg

3,90,-Eur

nad 50 kg

10,-Eur

Pri vyššej hmotnosti zásielky sa cena prepravy rieši individuálne.

Tovar doručovaný prostredníctvom kuriéra Geis bude doručený do 24 hodín (v pracovné dni) od potvrdenia, že zásielka je pripravená k odoslaniu.

Doručenie kuriérom má viacero výhod:

  • doručenie do 24 hodín od expedície (doručuje sa v pracovné dni)
  • doručenie vždy priamo do Vašich rúk - domov alebo do práce
  • možnosť sledovať cez internet, kde sa momentálne Vaša zásielka nachádza
  • v prípade neúspešného prvého pokusu o doručenie, druhý pokus o doručenie v cene

Prevzatie tovaru od prepravcu

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodená. Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, nepodpisujete doručovateľovi dodací list, kým za jeho prítomnosti neskontrolujete tovar pod obalom! V prípade poškodenia výrobku spíšte reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informujte prevádzkovateľa. Následne pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť.

Ak zásielka nebola pri preberaní poškodená, a napriek tomu je po rozbalení tovar poškodený (vnútorné deformácie, pukliny, spôsobené nadmerným otrasom), ohláste to ihneď (najneskôr na nasledujúci pracovný deň) na dispečing GEIS! Neskôr nebude na reklamáciu braný ohľad. Na nasledujúci pracovný deň po nahlásení príde kuriér GEIS spísať škodový protokol a tovar odvezie na reklamačné oddelenie, ktoré nás bude informovať.

Pokiaľ je po rozbalení tovar poškodený inak (ide o výrobnú vadu), kontaktujte prosím priamo nás cez e-mail alebo telefonicky.

Spôsob platby

dobierka
Stále najčastejší spôsob platby. Vaša objednávka je zaslaná kuriérom na zadanú adresu a platíte až pri jej prevzatí. Tento spôsob platby je možný na Slovensku.

Ku každej zásielke bude priložená faktúra a  záručný list. Pri platbe na dobierku zaplatíte pri prevzatí tovaru priamo prepravcovi.

Akciová cena

- niektoré typy tovaru sme Vám schopní ponúknuť ešte za lepšiu cenu. Tento tovar je označený ako akciový.

Doprava zdarma

- vybrané typy produktov majú označenie "doprava zdarma" čo znamená že prepravu tovaru hradíme za Vás. Platí len pre SR.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade so zákonom ust.  č. 102/2014 Z.z. § 3 odsek 1 písm. i a  § 10 odsek 3:

-  § 3 " Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho"

- i) informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľav§ 10 odst. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,"

§ 10

- (3) Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobne poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 odst. 1 písm. i).

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Stornovanie objednávky

Objednávku možno stornovať do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku, alebo keď omylom uviedol zlú cenu vyrobku na internete a jeho cena nezodpovedá priemerným cenám toho daného výrobku na internete. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však v zákonnej lehote 14 dní.

Záručné podmienky a reklamácie – zodpovednosť za škodu

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

Záručný a pozáručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Informácie o ďalších servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný doručiť vyplnený reklamačný formulár s presným označením vady tovaru spolu s reklamovaným tovarom na vlastné náklady na adresu sídla predávajúceho, resp. na adresu vybraného špecializovaného autorizovaného servisného strediska. Po doručení reklamovaného tovaru prevádzkovateľovi bude objednávateľ e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný.  K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky dokumenty, ktoré objednávateľ s tovarom obdržal pri prevzatí (faktúra, doklad o zaplatení a záručný list). Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu, inak mu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.